Opinie o P.P.H. WOJSTAL Gara¿e Blaszane, Eurogara¿e, Schowki ogrodowe
 
Home site Contact SiteMap
http://www.eurogaraze.pl/
Start Ako pripravi» plochu na gará¾

Ako pripravi» plochu na gará¾

A A A

 

Plechové gará¾e a eurogará¾e musia by» postavené na tvrdej ploche, plochu sa pripravuje na vlastnú päs».

 

Spôsob umiestnenia gará¾e je predstavený na ni¾šie uvedených obrázkoch.

Prosíme, aby plochu pripravi» pred príchodom montá¾neho tímu.

 

Zväèši» obrázok  powiêksz obrazekWojstal - dostêpne kolory RAL

 

Pripevòovanie do plochy na vlastnú päs»

 

Rozmiar katalogu
PDF: 13,3 MB

 
 
 
 
  © 2013 Wojstal
plechové gará¾e | segmentové brány | oplotenia  
 
projektowanie stron www - iPolska.com.pl
Naša ponuka:
 
Plechové gará¾e
EuroGará¾e
Oceµové haly
Boks rowerowy
O nás:
 
Firma Wojstal
O Produktoch
To by ste mali vedie»
JAko pripravi» plochu na gará¾e
Kontaktné údaje:
 
Kontakt
Kontaktný formulár
Lokalizácia
Polityka Prywatno¶ci